+47 417 27 000 gh@systemco.no

Secret Garden, Kjøita

Bygg Ved Kanalen 1080
Bygg Ved Kanalen 1080 Bygg M Plakat Bygg Plass Kjoita Bygg Topp

Oppgaver: Utvendige tømmerarbeider  yttervegger tre boligblokker med til sammen  140 leiligheter.