skip to Main Content
995 26000 post@systemco.no
Vi arbeider for en grønn fremtid!

Bærekraft er ikke bare et spørsmål om å ta vare på den verdenen vi lever i – det handler også om å ta en aktiv rolle for å få det til å skje. Det er derfor vi i høy grad satser på rehabiliteringsmarkedet – å få etablerte arbeidsmiljøer til både å skinne og fungere optimalt med bedre innredningsløsninger.

Vår glass- og profillinje legger også til rette for gjenvinning og ombruk. Vi i Vivify Gruppen er opptatt av anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Back To Top