skip to Main Content
995 26000 post@systemco.no

Eide, Justneshalvøya

Oppgaver: Innvendige tømmerarbeider og administrativ styring av prosjektet mot megler, kjøpere, underleverandører og bank. Samarbeidsprosjekt med Vavik og Tønnesen og Moi Rør. 18 leiligheter med garasjekjeller.

Back To Top