skip to Main Content
417 27 000 gh@systemco.no

Secret Garden, Kjøita

Oppgaver: Utvendige tømmerarbeider  yttervegger tre boligblokker med til sammen  140 leiligheter.

Back To Top