skip to Main Content
995 26000 post@systemco.no

Secret Garden, Kjøita

Oppgaver: Utvendige tømmerarbeider  yttervegger tre boligblokker med til sammen  140 leiligheter.

Back To Top