skip to Main Content
995 26000 post@systemco.no

Lumber Bygg 4

Nærings- og kontorbygg i seksetasjer med trekonstruksjon med søyler, bjelker og dekker. Har fått stor oppmerksomhet for den unike konstruksjonen og innredningen langt utover Norges grenser. Byggherre: Lumber Teknopark AS v/Skeie Eiendom

Systemco-leveranse:
Innredning som påforing av yttervegger med brannsikkert panel, skillevegger, dører, glassvegger og spesialhimlinger. Bruken av eksponert tre i innredningen skal være med å gi bygget et bedre inneklima

Back To Top