skip to Main Content
995 26000 post@systemco.no

Quadrum Bygg E

Det er et signaturprosjekt i Kristiansand og ett av fem bygg på den gamle NSB-tomten. Quadrum Bygg E består av hele ni etasjer i en moderne arkitektur, i tillegg til parkeringskjeller. Totalt bruksareal er 8.300 kvadratmeter. Byggherre: Bane NOR Eiendom.

Systemco-leveranse:
Innredningsarbeider, inkludert glassvegger, skillevegger, himling og spilevegger.

Back To Top